Disclaimer Autorijschool Aysem

Laatst aangepast: 10-12-2019.
Nederlandse wet van toepassing.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina; www.rijschoolaysem.nl, tevens te bereiken via www.autorijschoolaysem.nl, hierna te noemen Rijschool Aysem of Autorijschool Aysem. Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


 

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Rijschool Aysem spant zich in om de inhoud van rijschoolaysem.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Rijschool Aysem aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op rijschoolaysem.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Rijschool Aysem nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Rijschool Aysem.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rijschool Aysem, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Veranderingen

Rijschool Aysem behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

2008 - 2023 © Autorijschool Aysem